İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Exol'ün İş Sağlığı ve Güvenliğindeki temel amaçları şunlardır:

Bu amaçla, talimatlar ve şirket faaliyetleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesini ve yönetimini sağlayan rehberlik belgeleri uygulanmaya devam edilecektir. 

Bu süreçler bizim Entegre Yönetim Sistemimiz içinde yer almaktadır. Biz de gelişmekte olan  OHSAS 18001: 1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamaya kararlıyız.

Bu Politikanın başarılı bir şekilde uygulanması, tüm çalışanlarımızın işbirliği ve desteğine bağlıdır.